WWF-Thailand Elephant Collar Project
WWF-Thailand Elephant Collar Project
โครงการปลอกคอช้างป่าตะวันออก
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในผืนป่าตะวันออก ด้วยการใส่ปลอกคอช้างเพื่อติดตามและรับรู้ถึงพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายฝูงของช้างป่า และนำข้อมูลที่ได้มาช่วยแก้ปัญหา

ประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในหลายพื้นที่ หนึ่งในพื้นที่ที่ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในประเทศไทยคือ กลุ่มป่าตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดคือ ชลบุรี, สระแก้ว, ระยอง, จันทบุรี และฉะเชิงเทรา ที่มีปัญหามาอย่างยาวนาน ยิ่งนับวันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการประกาศให้บริเวณที่ได้รับความเสียหายเป็นเขตภัยพิบัติจากสัตว์ป่า พบว่าประชากรช้างป่าบางกลุ่มในปัจจุบันได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งคน, ช้างป่าและพืชผลอาสิน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เนื่องจากสภาพพื้นมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย (ป่าดิบที่ราบต่ำ) ประกอบกับการอพยพของคนออกจากพื้นที่ใจกลางป่า ทำให้พื้นที่การเกษตรที่ถูกปล่อยทิ้ง กลายเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์กินพืชโดยเฉพาะช้างป่า นอกจากนั้นยังปราศจากเสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ในธรรมชาติอีกด้วย

WWF ประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีจุดประสงค์เบื้องต้นเพื่อสำรวจและติดตามประชากรช้างป่า ในรูปแบบพฤติกรรมในรอบปีของช้างป่า ทั้งการใช้พื้นที่ และการเคลื่อนย้ายฝูงของช้างป่าตามฤดูกาล โดยเฉพาะกลุ่มช้างป่าที่มักออกนอกพื้นที่เป็นประจำ เพื่อจะสามารถทราบถึงแหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง และขอบเขตการเคลื่อนที่ของช้างป่าแต่ละกลุ่มที่ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการสนับสนุนการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์สำหรับกำหนดพื้นที่สำคัญที่ต้องทำการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่านี้ได้ เพียสนับสนุนอุปกรณ์ปลอกคอเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมชนิดติดตามตัว (GPS Transmitter) ที่สามารถติดตามช้างป่า โดยปลอกคอนี้จะทำการส่งสัญญาณผ่านระบบวิทยุหรือระบบดาวเทียม ในการตรวจหาตำแหน่งพิกัดของช้างป่าแต่ละตัว เพื่อให้ทราบและเข้าใจพฤติกรรม และรูปแบบของการเคลื่อนที่ของช้างแต่ละกลุ่มที่ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ร่วมสนับสนุน