WWF-Thailand
WWF-Thailand
ช้างป่ากุยบุรีต้องการความช่วยเหลือ
ร่วมช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ด้วยการทำให้ 'ป่า' ซึ่งก็คือ 'บ้าน' ของช้างป่าอุดมสมบูรณ์ เพียงพอที่เขาจะไม่ต้องออกมานอกป่า กับกิจกรรม WildLife Habitat Improvement

แม้สถานการณ์ช้างป่าไม่ได้ตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แล้ว แต่สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือ การทำให้ 'ป่า' ซึ่งก็คือ 'บ้าน' ของเขา มีความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอที่ช้างป่าจะไม่ต้องออกมานอกป่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง

WWF-ประเทศไทย ทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี หรือ POWER of Kuiburi ที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างกับกิจกรรม WildLife Habitat Improvement ซึ่งมีหลายอย่าง เช่น การปลูกแปลงหญ้าเพื่อเป็นอาหารแก่ช้างป่าและสัตว์กินพืชในป่า, การทำโป่งดินเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับช้างป่าและสัตว์กินพืชอื่นๆ ในป่า, การทำกระทะน้ำเพื่อเติมความชุ่นชื่นให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ในยามที่สภาพอากาศแห้งแล้ง เป็นต้น 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ถึง 3,000 ไร่ เพื่อแผ่ขยายความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 'บ้าน' ของสัตว์ป่าให้มากขึ้น ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายอีกมาก ที่รอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนกิจกรรม WildLife Habitat Improvement ของท่าน ยังส่งผลดีต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญให้กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหัวหิน เพื่อให้ผู้คนที่อยู่อาศัย หรือได้ไปเยี่ยมเยือนหัวหิน ได้มีน้ำจืดไว้บริโภคอีกด้วย

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ร่วมกับเราได้ เพียงสนับสนุนเรา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ต่อไปได้โดยไม่สะดุด การสนับสนุนของท่านถือเป็นการช่วยดูแลระบบนิเวศ ซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่มนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศัยเช่นกัน

ร่วมสนับสนุน