เพื่อโลกใบนี้ ที่อยู่ร่วมกัน

มนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด เราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะระบบนิเวศและสัตว์ป่าที่ช่วยคงความสมดุลให้กับชีวิต ต้นไม้ให้อากาศบริสุทธิ์ และปกป้องแหล่งต้นน้ำเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ แม่น้ำที่ปราศจากมลพิษจะหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัยของปลาซึ่งเป็นอาหารของเรา

การสนับสนุนของท่านช่วย WWF-ประเทศไทย ให้สามารถดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ เช่น
 • โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
  (ช้าง 400 ตัว ต้องการความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อป่าและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์)

 • โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ชุมน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง
  (คน 140,000 ต้องการน้ำสะอาดเพื่อการดำรงชีพ และการประมงอย่างยั่งยืน)

 • โครงการ Earth Hour
  (สนับสนุนการใช้ชีวิติที่เป็นมิตรต่อโลก และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ท่านสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิต โดยกรอกรายละเอียดในฟอร์มที่ได้เตรียมไว้ หรือเลือกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี: WWF Thailand-Merchandising
ธนาคาร: ธ.กสิกรไทย
เลขที่บัญชี: 778-2-17534-8
สาขา: สี่แยกเกษตร

กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมลมาที่ donation-th@wwf.panda.org เพื่อทำการจัดส่งจดหมายขอบคุณการบริจาคค่ะ

**การบริจาคและจดหมายขอบคุณ ยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
โปรดเลือกวิธีการสนับสนุน:

  บาท
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์บ้าน
วันเกิด
Pick a date
โปรดกรอกที่อยู่เพื่อรับของที่ระลึกและข่าวสารจากเรา ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
ที่อยู่
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โปรดกรอกข้อมูลบัตรเครดิต
ประเภทบัตร *
หมายเลขบัตรเครดิต *
ชื่อผู้ถือบัตร *
วันหมดอายุ *
/
ธนาคารผู้ออกบัตร *
 • WWF-ประเทศไทยอาจติดต่อท่านเพื่อจัดส่งข้อมูลข่าวสารของโครงการ
  ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิคต่างๆ โทรศัพท์ และทางจดหมาย.
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุดและจะไม่มีการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก

SSL
กรุณายืนยันรายละเอียดการบริจาคของคุณ.
รายละเอียดการบริจาค
ประเภทการสนับสนุน
จำนวนเงินบริจาค
รายละเอียด ส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน
วันเกิด
ที่อยู่
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุน
หมายเลขบัตรเครดิต
ชื่อผู้ถือบัตร
ประเภทบัตร
วันหมดอายุ
ธนาคารผู้ออกบัตร
การป้องกันข้อมูล
ฉันไม่ต้องการที่จะได้รับการติดต่อใด ๆ จาก WWF
Building a future in which humans live in harmony with nature.